Ürünleriniz üretim, paketlenme ve dağıtım süreçlerinde hangi denetim aşamalarından geçiyor?

Zeliha G.

Bir ürünün gerçekten kaliteli olabilmesi birçok değişkene bağlıdır: ürün içeriğinde bulunan hammaddenin kalitesinden üretim süreçlerine, dağıtım zincirinden çalışanların işe yaklaşımına kadar birçok unsur genel kalite düzeyini belirler. 

HARIBO’da tüm üretim sürecini titizlikle ve en üst seviyede denetleyerek, gerekli standartları korumak için çalışıyoruz. çalışanlarımızın ürüne olan inançları, kalite seviyesini koruma konusundaki titizlikleri ve markaya gösterdikleri özen bizler için ayrı bir gurur kaynağı. 

Ürünlerimizin dağıtım zincirini de müşterimize söz verdiğimiz kalite standardı kapsamında kritik bir konu olarak değerlendiriyoruz. ürünlerimizin doğru bir şekilde taşınmasına ve raf ömürlerine azami titizlik gösteriyor; bu konuda çalıştığımız iş ortaklarımızı düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Doğru depolama koşulları ve tedarik süreleriyle ilgili eğitim çalışmalarımız ve uyarılarımızla üretimden satış noktasına HARIBO kalitesini her aşamada denetliyoruz. 

HARIBO Türkiye olarak temel hedefimiz “Önce Kalite”. Bunun için uluslararası gıda güvenliği normlarına titizlikle uyuyor; üretimden başlayarak, paketleme ve dağıtım aşamalarına kadar hemen her noktada HARIBO Kalite Yönetim Sistemini uyguluyoruz. 

HARIBO Kalite Yönetim Sistemimiz gereği FSSC 22000 (Food Safety System Certification) belgesine sahibiz. Bu standart, işletmede HACCP (Hazard Analysis Critical Contol Points – Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) sisteminin kurulumunun ve devamlılığının sağlanmasını, belgelenmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının, ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini içermektedir.

İlgili Sorular